Leading in kosher certification, kosher supervision and kosher application

אודות SIKS

אודות SIKS
יותר ויותר מטיילים דתיים ושומרי מסורת נוסעים בעולם, ואיתם מתגברת הדרישה לאוכל כשר. דרישה זו למוצרי מזון כשרים משפיעה על תעשיית המזון הבינלאומית, וזו בתמורה פונה ל-SIKS כדי לקבל הכשרים.
אנו מחויבים להעניק את השרות הטוב והאיכותי ביותר, ופועלים על פי אמות מידה של יושר ואתיקה מהגבוהים ביותר. לא פלא שחברות ומותגים בינלאומיים מובילים כגון Divella, Colavita, Moellhausen ו- Boleroגאים לעבוד איתנו ולשאת את חותמת הכשרות של SIKS.
האמינות הגבוהה של SIKS והאחריות להשגחה צמודה ואישורי כשרות מקובלים ונגישים מבחינה כלכלית, הם אשר הפכו אותנו לשם דבר בעולם האוכל הכשר, ואת החותמת של SIKS לחותמת של איכות ומהימנות.
ההצלחה הגדולה של SIKS במשך שני העשורים האחרונים היא הוכחה לכך שאיכות ואמינות הם הבסיס להשגחה קפדנית על מותגי מזון בינלאומיים רבים אשר נמכרים כאן בהצלחה. בעזרת צוות קטן אך מיומן באיטליה ובישראל, ממשיכה SIKS להשפיע על השוק כולו ומציעה ליצרני מזון בינלאומיים את אישורי הכשרות המקובלים והאמינים ביותר בעולם.


Narinsky - Web design Developed by mp100 systems © All rights reserved to siks.org